Att vara tränare

Titel
Att vara tränare
Författare
Lars Ryberg
ISBN
91-85138-89-4
Artikelnummer
1223
Antal sidor
160
Antal
2st
Kategori

Detta är en bok om bla värdet av etik och empati kopplat till situationer som tränare ofta hamnar i. En lättillgänglig bok med många tips och råd, fast mest av allt en guide för att tränaren själv ska förstå att det är viktigt att ha en etisk grund att utgå ifrån i sitt tränarskap.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.