Att spränga gränser

Titel
Att spränga gränser
Författare
Ingrid Mogren, Lotta Trosell
ISBN
91-87660-00-8
Antal sidor
168
Antal
1st
Kategori

Det är viktigt att tränare och ledare skaffar sig kunskap om flickors specifika förutsättningar för att lyckas träna och leda dem med framgång och glädje. Till alla som tränar tjejer och till alla andra som på ett eller annat sätt ansvarar för tjejers idrott - inte minst till dig som är aktiv idrottstjej

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.