Att skriva träningsdagbok

Titel
Att skriva träningsdagbok
Författare
Pierre Mood
ISBN
91-88941-74-4
Artikelnummer
3090
Antal sidor
32
Antal
2st
Kategori

Varför tränar du? Hur tränar du? Känns det trögt ibland? Oavsett vilket syfte du har med din träning så är träningsdagboken ett utmärkt hjälpmedel! I det här häftet får du svar på varför du skall skriva träningsdagbok

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.