Att leda projekt från start till mål

Titel
Att leda projekt från start till mål
Författare
Andreas Hagström, Sandra Mattsson
ISBN
9789186323073
Artikelnummer
1290
Antal sidor
88
Antal
2st
Kategori

En bok om projekt och projektledning.

Inom idrotten har det blivit vanligt att bedriva verksamhet helt eller delvis i projektform. Denna bok riktar sig till projekt som drivs inom idrottsrörelsen och den ideella sektorn. Här beskrivs vad projekt är för något, när projekt kan vara användbart i din organisation och framför allt hur du gör för att framgångsrikt leda ett projekt från början till slut.

Att leda projekt från start till mål är upplagd så att den ska kunna användas på flera olika sätt. Den kan vara din upplagsbok när du vill ha svar på dina frågor, din verktygslåda när du vill ha praktiska tips och idéer eller din inspirationskälla när du vill komma vidare i ditt projekt. Du kan också själv bestämma hur du vill läsa boken, antingen från sida till sida eller genom att bara ta del av den sammanfattning som finns i slutet av varje kapitel.

Boken är för dig som på något sätt finns och verkar inom idrottsrörelsen, oavsett om du är verksam i en ideell förening, i ett förbund eller i ett distrikt. Kanske leder du ett projekt redan idag eller är precis i startgroparna för att dra igång ett nytt projekt?

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.