Idrottsskadornas psykologi

Titel
Idrottsskadornas psykologi
Författare
Britton W. Brewer, Charles J. Redmond
ISBN
978-91-7727-010-2
Artikelnummer
1381
Antal sidor
277
Antal
1st
Kategori

Traditionellt har synen på uppkomst och rehabilitering av idrottsskador vilat på en biomedicinsk grund. Men nu pratat man alltmer om den biopsykosociala modellen, vilken betonar vikten av att se hela människan.

 

Idrottsskadornas psykologi är den första omfattande boken på svenska med primärt fokus på psykosociala faktorer i samband med idrottsskador, och är uppdelad i fyra övergripande områden:

-Att förstå och förebygga idrottsskador

-Konsekvenser av idrottsskador

-Rehabilitering av idrottsskador

-Kommunikation och hantering av idrottsskador 

 

Ämnet och bokens innehåll är intressant för en bred målgrupp.  Idrottsmedicinare, idrottspsykologiska rådgivare, studenter i relaterade utbildningar samt tränare, kan med hjälp av innehållet få en ökad förståelse för de psykosociala faktorernas betydelse före, under och efter en skada.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.