Idrottsskador - en illustrerad guide

Titel
Idrottsskador - en illustrerad guide
Författare
Roald Bahr, Tommy Bolic
ISBN
9789187745508
Artikelnummer
1359
Antal sidor
496
Antal
1st
Kategori

Boken är framtagen i samverkan med ett 70-tal världsledande experter inom idrottsskadeområdet.

I boken beskrivs hur världsledande experter inom området undersöker, behandlar och rehabiliterar både akuta skador och belastningsskador. Även den Internationella olympiska kommittén (IOK) har via sin medicinska kommitté deltagit i bokens tillblivande, därav de olympiska ringarna på omslaget.

Illustrationerna och bilderna beskriver pedagogiskt olika slags skador, deras behandling och rehabilitering. Tommy Bolic, som är medicinsk illustratör, har tecknat de över 300 unika anatomiska illustrationerna i färg. De visar olika skadetyper, skademekanismer och behandlingsmetoder ur nya pedagogiska vinklar, vilket gör dem mycket intressanta och användbara.

Den kliniska processen, från patientens problem via symptom och klinisk undersökning till diagnos, behandling och rehabilitering, beskrivs på ett logiskt och strukturerat sätt.

I den nya upplagan är kunskapsnivån och därmed kvaliteten genomgående betydligt högre tack vare de många världsledande experterna. På ett stort antal områden finns nya rön kring både förebyggande av idrottsskador, samt behandling och rehabilitering. Boken är först och främst skriven för läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom primärvården. Men även tränare och idrottsutövare har stor glädje av den, inte minst som uppslagsverk.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.