Motions och Idrottsskador - CD-rom

Titel
Motions och Idrottsskador - CD-rom
Författare
Jon Karlsson, Roland Thomeé, Lars Martinsson, och Leif Swärd
Artikelnummer
1120
Antal sidor
CD-rom
Antal
1st
Kategori

Rehabiliteringsprogram på CD

Denna CD är producerad som komplement till boken Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. CD:n kan bl a användas av tränare, läkare, sjukgymnaster och andra som jobbar med de aktiva för att ge bra och effektiva instruktioner för snabb rehabilitering. CD-programmen är desamma som idag ingår i boken.

Följande rehabiliteringsprogram presenteras:
* Allmän styrketräning och Bassängträning efter skada.
* Rehabiliteringsprogram vid:
- akut ledbandsskada på fotens utsida
- kronisk ledbandskada i fotleden
- akuta och kroniska hälsenebesvär
- akut ledbandsskada i knäleden (korsband samt yttre och inre sidoledband)
- akut meniskskada i knäleden och efter operation
- främre knäsmärta (patellofemoralt smärtsyndrom)
- akuta och kroniska besvär i knäskålssenan («hopparknä»)
- akut muskel-/senbristning i ljumskens inåtförarmuskel/senor (speciellt adduktor longus-muskeln/-senan
- inklämningssyndrom (impingement) och axelledsluxation

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.