Motions- & Idrottsskador och deras rehabilitering

Titel
Motions- & Idrottsskador och deras rehabilitering
Författare
Jon Karlsson, Roland Thomeé, Lars Martinsson och Leif Swärd
ISBN
91-88940-11-X
Artikelnummer
1071
Antal sidor
317
Antal
2st
Kategori

Det här är en heltäckande och pedagogiskt upplagd bok om motions- och idrottsskador. Boken bygger på de allra senaste vetenskapliga rönen från forskningen samt författarnas egna beprövade erfarenheter. Boken ger dig hjälp att snabbt analysera din skada samt hitta rätt i din rehabilitering. Du får här grunderna för den viktiga rörlighets-, balans-, koordinations- och styrketräningen

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.