Mindre idrottsskador

Titel
Mindre idrottsskador
Författare
Christer Johansson
ISBN
91-87660-71-7
Antal sidor
56
Antal
1st
Kategori

Denna bok vänder sig till dig som idrottar på egen hand eller organiserat i en förening. Här kan du lära dig hur du förebygger idrottsskador och hur du gör om du får en skada. du får en mängd bra och praktiska tips om hur och vad du själv kan göra. Självklart tar vi också upp vad du gör för att komma igång efter en skada.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.