Idrottsskador - frontlinjen inom behandling och rehabilitering

Titel
Idrottsskador - frontlinjen inom behandling och rehabilitering
Författare
Jon Karlsson, Per Renström, Eva Holmström, Artur Forsberg
ISBN
Jon Karlsson, Per Renström, Eva Holmström, Artur Forsberg
Antal sidor
336
Antal
2st
Kategori

Som namnet anger är boken verkligen i frontlinjen. 45 av landets ledande idrottsmedicinare har här sammanfattat sin forskning inom skadeområdet. Boken bygger på en CIF-konferens från 2005 med samma namn, där nästan 700 personer deltog: läkare, sjukgymnaster, naprapater, sjuksköterskor, idrottslärare, tränare etc.
Boken beskriver de flesta skadetyper, hur dessa akut skall tas om hand, olika behandlingsmetoder och hur återhämtningen bäst sker med moderna metoder. Boken torde för de allra flesta utgöra en värdefull fördjupning och ny kunskapsinhämtning. En bok för varje seriös idrottsmedicinare. Utkom juni 2007.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.