Idrottsskador - förebygga behandla rehabilitera

Titel
Idrottsskador - förebygga behandla rehabilitera
Författare
Roald Bahr och Sverre Mæhlum
ISBN
91-88941-83-3
Artikelnummer
1188
Antal sidor
416
Antal
2st
Kategori

För att kunna förebygga idrottsskador är det helt avgörande att man har en god förståelse för orsakerna till skadan man önskar förebygga.

Bokens redaktörer, idrottsmedicinarna Roald Bahr och Sverre Mæhlum, har fått hjälp av ett tjugotal ledande experter på idrottsskador för att beskriva hur de undersöker, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta skador och belastningsskador; antingen de uppstått under tävlingsidrott på hög nivå eller genom motion, lek, friluftsliv och andra former av fysisk aktivitet.

Innehåll:

Skadetyper
Behandla idrottsskador (generellt)
Förebygga idrottsskador
Huvud- och ansiktsskador
Nack- och ryggskador
Bröst- och bukskador 5 sidor
Skuldran
Arm- och armbågsskador
Handled-, hand- och fingerskador
Bäcken-, ljumsk- och höftskador
Låret
Knät
Underbenet
Ankeln
Foten

Boken innehåller över 600 bilder. Den medicinske illustratören Tommy Bolic har tecknat över 300 unika anatomiska bilder i färg. Illustrationerna visar olika skadetyper, skademekanismer och behandlingsmetoder ur nya pedagogiska vinklar, vilket gör bilderna mycket intressanta. Lill-Ann Pröjs har illustrerat alla 160 rehabiliteringsövningarna. Dessutom innehåller boken 130 röntgenbilder och fotografier på särskilda skador.

Idrottsskador är först och främst skriven för läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom primärvården. Idrottsskador tar utgångspunkt i en problemorienterad tillnärmning och beskriver den kliniska processen från patientens problem via symptom och klinisk undersökning till diagnos, behandling och rehabilitering på ett logiskt och lättförståligt sätt. Idrottare, tränare, ledare och andra som vill lära sig mer om idrottsskador och hur de behandlas och förebyggs kommer att ha glädje av att boken är skriven och illustrerad så att alla kan förstå den.

Idrottsskador - förebygga, behandla, rehabilitera tar plats bland de främsta idrottsmedicinska böckerna, det vill säga jämte "Clinical Sports Medicine", skriven av Karim Khan och Peter Brukner och "Skador inom idrotten", skriven av Lars Peterson och Per Renström. Idrottsskador är ett standardverk inom idrottsmedicinen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.