Fotledsstukning Häfte + CD rom

Titel
Fotledsstukning Häfte + CD rom
Författare
Annica Näsmark, Tommy Eriksson
Antal sidor
36+CD-rom
Antal
2st
Kategori

Lång frånvaro från träning pga fotledsstukningar? Upprepade fotledsstukningar i laget? Dra nytta av kunskap och erfarenhet från experter på området! Materialet Fotledsstukning består av illustrativa bilder och instruktiv text. Utvecklat av Bodyinfo i samarbete med två av landets största experter på akut omhändertagande av idrottsskador och framgångsrik rehabilitering av dem.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.