Fotbollsmedicin

Titel
Fotbollsmedicin
Författare
Jan Ekstrand, Jon Karlsson
ISBN
91-88474-06-2
Artikelnummer
7200300
Antal sidor
496
Antal
1st
Kategori

I denna bok tar vi med specifik fotbollsinriktning upp hur ett lag och dess tränare (gärna tillsammans med medicinsk expertis) kan arbeta förebyggande, hur akuta skador och olika sjukdomar påverkar spelaren samt hur rehabilitering och uppföljning bör fungera. Förebygga - åtgärder för att undvika skador och sjukdomar. Behandla - akuta åtgärder vid skador och sjukdomar. Rehabilitera - åtgärder för rehabilitering och återkomst efter skada eller sjukdom.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.