Upptäck din förmåga

Titel
Upptäck din förmåga
Författare
Terry Orlick
ISBN
0-88011-831-8
Antal sidor
206
Antal
1st
Kategori

Nå framgång inom idrotten och utvecklas som människa!

Att nå toppen, att bli nummer 1, är en stark motivationskälla för många människor. Andra motiveras mer av personligutveckling, att växa som människa. Upptäck din förmåga förklarar hur du både når framgång inom idrotten och utvecklas som människa.

Upptäck din förmåga vänder sig till alla som vill få ut mer av den egna prestationsförmågan, att finna harmoni i livet och trivas med tillvaron. Boken är spännande och inspirerande med många exempel och ett 30-tal övningar. Alla som vill utveckla och överträffa sig själv får här en mängd tips.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.