Tankens kraft

Titel
Tankens kraft
Författare
Björn Carlsson, Johan Fallby, Hansi Hinic, Urban Johnson, Magnus Lindwall, Lars Ryberg, Fredrik Wetterstrand
ISBN
91-88940-71-3
Artikelnummer
1109
Antal sidor
199
Antal
1st
Kategori

Med utgångspunkt i idrottsforskning ges tips och råd för hur du kan utveckla dig som aktiv, tränare, ledare och som människa. Boken Tankens kraft – idrottspsykologi i teori och praktik handlar just om detta samspel mellan teorier och praktisk tillämpning. Varje kapitel inleds med en teoretisk del, som på ett mycket enkelt sätt beskriver den aktuella forskning som finns på respektive område. Sedan följer ett avsnitt där dessa teorier omsätts i praktiska råd och tips direkt avpassade för att fungera på träningen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.