Självkontroll genom mental träning

Titel
Självkontroll genom mental träning
Författare
Lars-Eric Uneståhl
ISBN
91-85810-02-9
Artikelnummer
1371
Antal sidor
158
Antal
1st
Kategori

Författaren Lars-Eric Uneståhl Fil. dr, har i mer än 25 år forskat och praktiskt arbetat med program för Självpåverkan och Mental Träning. Uneståhl har under årens lopp varit anlitat av de flesta av våra landslag och OS-lag, men han har också anlitats av de olympiska kommittéerna i andra länder, t.ex. USA, f.d. Sovjet, Japan, Danmark, Frankrike, Australien .m.fl. Även om boken tar de flesta exemplen från idrotten så kan den med fördel läsas även av personer , som inte är idrottsintresserade. Principerna i mental träning går nämligen lika bra att använda utanför idrotten och kan rekommenderas till alla som vill fungera- och må- bättre

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.