Självbilds- och målbildsträning - CD

Titel
Självbilds- och målbildsträning - CD
Författare
Lars-Eric Uneståhl
Antal sidor
CD
Antal
2st
Kategori

Ett sex veckors träningsprogram för  Självbildsträning och Målbildsträning

Självbildsträning
I självbilden ingår Självförtroende, Självtillit och Självkänsla etc. Självbilden påverkar våra tankar, reaktioner, prestationer och handlingar. En bra själbild stimulerar och sporrar, medan en dålig hämmar och blockerar de egna resurserna. Det är varje människas ansvar att först bestämma hur själbilden ska se ut och sedan bygga upp den med självbildsträning. En förbättrad självbild påverkar både utfallet, tolkningen och målbilderna och stata därför en spiral i positiv rikting, som blir självgående.

Målbildsträning
Djärva och attraktiva målbilder som programmeras i det mentala rummet ger energi, inspiration och engagemang samtidigt som de styr både medvetna och omedvetna processer. Innan du starta med program 3 "Målprogrammering" bör du välja ut tre situationer i framtiden där du vill prestera och fungera (eller må) bättre i .
I program fyra "Ideomotorisk träning" får du lära dig mer om hur bilder påverkar och styr kroppen. Du får lära dig att "skapa en bild" och sedan "låta det hänga".
I det sista träningsprogrammet "Målstyrning" får du lagra in frastidsbilder. Dessa bilder ska ligga i ditt "bakhuvud" och styra den automatik, som utgör en så stor del av varje människas dagliga tillvaro och som också är en förutsättning för en bra idrottsprestation.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.