Sans och balans - Prestatioinspsykologi praktiken

Titel
Sans och balans - Prestatioinspsykologi praktiken
Författare
Johan Plate
ISBN
91-87660-94-6
Antal sidor
244
Antal
2st
Kategori

Uppföljaren till Johan Plates första succé Prestationspsykologi i praktiken. Här får du de senaste praktiska hjälpmedlen till psykisk träning - bl a en redskapsbod med 25 konkreta tips. Du som vill överträffa dig själv får här en mängd tips på hur man lägger upp en bra och genomtänkt psykisk träning. Sans & Balans kan läsas fristående, men kan också med fördel ses som en fortsättning och ett komplement till Prestationspsykologi i praktiken.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.