Prestationspsykologi i praktiken

Titel
Prestationspsykologi i praktiken
Författare
Johan Plate
ISBN
91-87660-18-0
Artikelnummer
1017
Antal sidor
168
Antal
1st
Kategori

Har du svårt att prestera ditt bästa? Finns det några enkla tips? Hur kan man träna sitt psyke?

Det är hjärnan som styr våra handlingar och därmed våra prestationer. Att ändra fysiska träningsmetoder är ofta okomplicerat, att träna psykiskt kräver betydligt mer av utövaren. Det här är en enkel, användarvänlig bok fylld med tips på hur du kan bli bättre genom psykisk praktisk träning.

Johan Plate arbetar med en rad landslag och elitidrottare. Dessutom är han en flitigt anlitad föreläsare i ämnet praktisk psykisk träning.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.