NLP & idrott

Titel
NLP & idrott
Författare
Joseph O´connor
Artikelnummer
1202
Antal sidor
192
Antal
2st
Kategori

NLP är en metod som kopplar ihop både kropp och själ! Du behöver inte veta något om NLP för att kunna använda den här boken.
NLP är medlet som tar dig till målet - idrottslig framgång. Boken tar upp redskap för att vinna den mentala matchen. Enbart teoretiska kunskaper har aldrig hjälpt någon att bli bättre i idrott. Hjärnan lär sig snabbt, medan kroppen är långsammare.
Så du måste öva färdigheterna i praktiken för att förbättra sina prestationer. Det finns fem viktiga förutsättningar för att nå topprestationer i idrott: Att sätta mål, mentala förberedelser, förmågan att koncentrera sig, förmågan att hantera distraktioner och nervositet och att lära av tidigare prestationer, både bra och dåliga.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.