Möta motstånd

Titel
Möta motstånd
Författare
Thomas Fogdö, Johan Plate
ISBN
91-88940-41-1
Artikelnummer
1181
Antal sidor
163
Antal
1st
Kategori

Sättet att hantera motstånd är oftast det som avgör om du kommer att lyckas bra eller mindre bra i din prestation. Inställning och attityd betyder ofta mer än de faktiska fysiska omständigheterna. För presterare som lärt sig att möta och hantera motstånd blir motståndet snart en förutsättning för att engagera sig. I boken vill författarna inspirera dig som läsare till att få en annorlunda syn på detaljer i livet som har att göra med att möta, hantera och förhålla sig till motstånd. Synen på motstånd, och förmågan att vända motgång till framgång blev för Thomas ett kraftfullt redskap när det gällde att påbörja den nya karriären. Något som han vill dela med sig av till dig som läsare.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.