Mental tuffhetsträning - den avgörande faktorn CD

Titel
Mental tuffhetsträning - den avgörande faktorn CD
Författare
Lars-Eric Uneståhl
Antal sidor
CD
Antal
1st
Kategori

Både fysisk och mental kompetens fordrar en systematisk och långsiktig träning där inlärningen automatiseras och blir en naturlig del av kroppens och sinnets sätt att fungera. Det är först efter en längre tids fysisk och mental tuffhetsträning som man på ett självklart sätt kan skapa och bibehålla koncentrationen och flytet oavsett vilka störningar man utsätts för.
Denna ”integrerade mentala tuffhetsträning” har samlats på en dubbel-CD och utgör ett intressant och viktigt komplement till boken ”Mental tuffhetsträning - den avgörande faktorn”.

Denna dubbel-CD innehåller följande program:

CD1-Mental tuffhetsträning 1
1. Den tuffa kroppen
2. Den tuffa baskänslan
3. Den tuffa självbilden

CD2-Mental tuffhetsträning 2
4. De tuffa målbilderna
5. Den tuffa disciplinen
6. Den tuffa attityden
7. Den tuffa koncentrationen

Dessa skivor är intalade och utarbetade av Lars-Eric Uneståhl.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.