Mental rådgivning

Titel
Mental rådgivning
Författare
Anders Plate, Johan Plate
ISBN
91-88941-11-6
Artikelnummer
1139
Antal sidor
240
Antal
2st
Kategori

Mental rådgivning som akademiskt ämne
Allt fler idrottare och högpresterare har börjat anlita rådgivare som på ett mer strukturerat och målinriktat sätt hjälper individen att hitta rätt i prestationsdjungeln. I takt med att detta sker växer en grupp mentala rådgivare fram som har mental rådgivning som yrkesgärning. Gemensamt för dessa är att de har ett grundmurat intresse för person och prestation. De förstärker det som redan är bra och gör det ännu bättre. Numera finns kurser i mental rådgivning och den tillämpade delen inom det akademiska ämnet idrottspsykologi får allt större utrymme.

Ur innehållet:

Del 1

 • Mental rådgivning – en definition
 • Balans mellan krav och förmåga
 • Att ta befäl över sin egen prestation
 • Förändring – hot eller möjlighet?
 • Den mentala rådgivarrollen
 • Det goda samtalet – kommunikation
 • Kopplingen mellan rådet och verkligheten
 • Förebilder
 • Nya tag
 • Ett gott skratt

  Del 2

 • Mental rådgivning i praktiken
 • Några modeller
 • Samlade tankar att inspireras av
 • Några verkliga fall, vad hände och hur gick det?
 • "Slutspelsskägg"
 • Ett steg till
 • Eftertext
 • Bilagor
 • Eftertext

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.