Mental grundträning, CD

Titel
Mental grundträning, CD
Författare
Jörgen Kalmendahl
Artikelnummer
1252
Antal sidor
CD
Antal
1st
Kategori

Ett grundläggande verktyg för dig som vill jobba med mental träning.

På denna cd finns tre grundprogram:
•Avslappning 18 minuter
•Meditation 17 minuter
•Föreställning 15 minuter

Programmen är framtagna av Riksidrotts-förbundets Elitidrottscentrum.
Text och tal: Jörgen Kalmendal.

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.