Lek med tanken - mental träning för barn & ungdom

Titel
Lek med tanken - mental träning för barn & ungdom
Författare
Anders Plate, Johan Plate
ISBN
9789185433582
Artikelnummer
1271
Antal sidor
108
Antal
1st
Kategori

Mer glädje och mindre press med mental träning!

Idrott kan vara både kul och helt tröstlöst. Men genom att träna tanken kan vi lära oss att styra våra känslor till att bli mer inriktade på att uppleva mer glädje och minska känslor av press.

Många barn utövar idrott under press. De känner sig pressade att prestera för sina föräldrars skull, som kanske investerat mycket pengar och tid för att barnet ska lyckas. Barnet presterar för att glädja sina föräldrar, för att "betala tillbaka", eller för att "bli bekräftade", ingen helt lycklig grund för prestation. Eller så presterar de för lagets skull, vilket inte behöver vara enbart negativt. Men om det blir huvudmotivet, kan det också leda till en rädsla för att ens försöka.

Mental träning för barn- och ungdom

Detta är ett LÄS-LYSSNA-LÄR- material som kan användas för att träna barn och ungdomar i att uppleva en mer glädjerik idrott. Materialet är anpassat för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år.

LÄS-materialet består av ett häfte som kan användas av tränare, lärare, föräldrar och ungdomar för att få en bra överblick över mental träning generellt.

Lyssna-materialet består av två CD-skivor. CD 1 innehåller övningar för olika åldrar, som barn och ungdomar kan använda. Exempel på hörövningar är bland annat målbildsträning, självförtroendeträning och avspänningsträning. CD 1 innehåller totalt 19 övningar. På CD 2 får du lyssna till berättelser om tolv idrottare. Berättelserna fokuserar på hur du som idrottare kan hantera olika idrottssituationer genom mental träning.

LÄR-materialet är en slags verktygslåda med metoder och övningar som barnen och ungdomarna kan jobba med för att direkt kunna använda den nya kunskap som de har fått tillgång till genom LÄS- och LYSSNA-delarna.

I Lek med tanken beskrivs situationer som många barn och ungdomar konfronteras med. Författarna ger förslag på hur du kan arbeta med bland annat:

•Ohanterlig nervositet inför tävlingar.
•Begränsande blyghet.
•Ungdomars utveckling, som puberteten och hur den påverkar idrottsprestationer.
•Idrottstalanger som har svårt att fokusera på träning och tävling.
•Att hitta balans och att hantera problem kopplade till elitsatsning.

Lek med tanken - Verktygslåda för mental träning

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.