Integrerad mental träning träningshäfte

Titel
Integrerad mental träning träningshäfte
Författare
Lars-Eric Uneståhl
Antal sidor
44
Antal
2st
Kategori

Innehåll
Hur använder jag träningsdelen
Träningsöversikt
Allmänna träningsråd
Träningskort
Test
Dag för dag träning
Övningar

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.