Integrerad mental träning, Mental grundträning CD 1

Titel
Integrerad mental träning, Mental grundträning CD 1
Författare
Lars-Eric Uneståhl
Artikelnummer
1056
Antal sidor
CD
Antal
5st
Kategori

Mental grundträning - Avspänning

Det enda som skiljer bättre och sämre idrottare, musiker, sångare, etc. åt, rent muskulärt, tycks vara förmågan att slappna av i antagonisterna. För att komma dit måste man första lära sig att slappna av i all muskulatur, vilket man lär sig i de två första programmen . Under de fösta tre veckorna lär du dig skillnaden mellan spänning och avslappning genom att systematiskt gå igenom och arbeta med kroppens muskler. Under fjärde veckan nås den inlärda effekten genom att tankemässigt på igenom kroppens muskler. Genom träningen sänks grundspänning, vilket göra att man fungerar och presterar bättre samtidigt som man spar energi.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.