Integrerad mental träning

Titel
Integrerad mental träning
Författare
Lars-Eric Uneståhl
ISBN
91-87660-11-3
Artikelnummer
1051
Antal sidor
240
Antal
3st
Kategori

Genom att integrera den fysiska och mentala träningen når du snabba och långsiktiga förbättringar! Boken ger en rad råd om praktiska träningsåtgärder och metoder. Till boken finns också tre CD-skivor som kan köpas i ett paket eller separat var för sig. Boken Integrerad Mental Träning är en praktisk handbok som riktar sig till alla som vill utveckla sig själv och sina prestationer. Genom att integrera den fysiska och mentala träningen når du snabba och långsiktiga förbättringar.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.