Idrottens mentala träningslära

Titel
Idrottens mentala träningslära
Författare
Anne-Marie Pensgård, Even Hollingen
ISBN
91-971398-5-8
Antal sidor
160
Antal
1st
Kategori

"Idrottens mentala träningslära" tar först upp vad mental träning är, varför det ska bedrivas och hur det genomförs. Därefter diskuteras stora områden som till exempel spänningsreglering (nervositet), koncentration, motivation, målsättning och tävlingsplanering. Den avslutande delen beskriver sedan hur man kan komma igång med mental träning på egen hand. Texten är bästa tänkbara för dig som undrat hur mental träning kan gå till och vill ha saklig information. Den kommer också att hjälpa dig som redan har på fötterna, genom tidigare kurser eller annan svensk litteratur, och vill ha ytterligare fördjupning.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.