Guiden till idrottspsykologisk rådgivning

Titel
Guiden till idrottspsykologisk rådgivning
Författare
Red. Johan Fallby
ISBN
91-88941-93-0
Artikelnummer
1213
Antal sidor
335
Antal
1st
Kategori

Inte förrän i mitten på 1980-talet började större delar av idrotten uppmärksamma idrottspsykologi på allvar. Sedan dess har ett antal böcker skrivits om metoder för träning, och forskningen har utvecklats starkt. Gemensamt för den tidigare litteraturen är att kvalitetssäkring och dokumentation av faktiska fall med systematiska psykologiska förberedelser inte har varit särskilt utmärkande. Nu ändrar ett stort och namnkunnigt författarteam på detta i den nya boken ”guiden till idrottspsykologisk rådgivning”. Elva rådgivare delar med sig av sin kunskap

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.