Golf det mentala spelet

Titel
Golf det mentala spelet
Författare
Torsten Hansson; Lars-Erik Uneståhl
ISBN
918581027-4
Artikelnummer
1680
Antal sidor
251
Antal
1st
Kategori

Boken är skriven av Torsten Hansson och Lars-Eric Uneståhl. Torsten Hansson är mental tränare, som arbetat många år med golflandslaget och med många på touren. Boken är full av tips inte bara om hur man sänker sitt handicapp utan också om hur golfen både kan bli en glädjekälla i livet och en vägvisare till ett bättre liv.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.