Fotbollspsykologi - för nästa träning och en långsiktig karriär

Titel
Fotbollspsykologi - för nästa träning och en långsiktig karriär
Författare
Daniel Ekvall och Rasmus Wallin-Tornberg
ISBN
978-91-7727-069-0
Antal sidor
222
Antal
2st
Kategori

”Du behöver inte tänka positivt för att agera som du vill.” 

Meningen fångar materialets budskap och speglar ett förhållningssätt som präglat författarnas arbetssätt de senaste åren. Rasmus Wallin Tornberg och Daniel Ekvall har tillsammans cirka 30 års erfarenhet av att arbeta med idrotts- och fotbollspsykologi.

Författarna har jobbat som idrottspsykologiska rådgivare för enskilda idrottare och lag på elitnivå inom olika idrotter. De senaste åren på heltid med fotbollspsykologi och som tränarutbildare på Svenska Fotbollförbundet. De har funnits med som en del i ledarteamet för herrlandslaget sedan 2016 och damlandslaget sedan 2017.

Författarna utgår från ett beteendeperspektiv med rötterna i inlärningspsykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Utifrån detta perspektiv är målet med boken och webbplatsen att spelare ska göra beteenden som är viktiga för att må bra, utvecklas och prestera bra över tid.

Materialet består av en bok och en webbplats. På webbplatsen hittar du filmer, uppgifter och annat som hjälper dig att reflektera och att gå från teori till praktik.

Först kommer en introduktionsdel, därefter tre teman:

Tema I – fokuserar på temat att göra nästa aktion med hög kvalitet och handlar om hur fotbollsspelare kan bli bättre på att göra det som är viktigt på fotbollsplanen, även när det är utmanande, tufft och svårt.

Tema II – handlar om temat att göra lagkamrater bättre och fokuserar på hur spelare kan utveckla
färdigheter för att hjälpa lagkamrater och hur ni kan lösa situationer tillsammans.

Tema III – tar upp temat en långsiktig och hållbar karriär. Till exempel att kombinera fotboll och skola, byta till en miljö med högre krav eller hantera en skadeperiod.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.