Formtoppning : strategier inför tävling

Titel
Formtoppning : strategier inför tävling
Författare
Göran Andersson i samarbete med Rolf Käck
ISBN
91-87660-68-7
Antal sidor
157
Antal
1st
Kategori

Via intervjuer med framgångsrika aktiva och ledare har författarna fått deras syn på hur man toppar formne inför viktiga tävlingar

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.