Flow och idrott

Titel
Flow och idrott
Författare
Mihaly Csikszentmihalyi, Susan A. Jackson
ISBN
91-89250-39-7
Artikelnummer
1117
Antal sidor
155
Antal
2st
Kategori

Flow - tillståndet då allt stämmer!

Flow är ett koncentrationstillstånd där du upplever nuet så starkt att allt annat utestängs. I flow-bubblan är de rörelser du utför njutbara och lätta även om du anstränger dig.

"Flow och idrott" är en bok för dig som vill:
vill uppleva flow, förstå vad flow är, lära dig leva i nuet, lära dig mer om koncentration, utvecklas som människa, prestera bättre, uppleva mer glädje- och lyckokänsla.

Innehåll:
•Att förstå flow
•Att befinna sig i flow
•Den fundaMentala principerna för flow
•Att uppleva flow
•Hur du hittar balansen mellan utmaning och skicklighet
•Hur man överstiger den normala medvetenheten
•Att finna sin väg
•Att utnyttja feedback
•Att fokusera på nuet
•Att kontrollera det som går att kontrollera
•Fokusera på glädje
•Nu är vi här - och sedan ?

 

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.