En vinnande väg - Idrottspsykologi för gymnasiet

Titel
En vinnande väg - Idrottspsykologi för gymnasiet
Författare
Anna Lohmann, Charlotte Wennberg, Sofia Bunke
ISBN
9789186323714
Artikelnummer
1329
Antal sidor
152
Antal
2st
Kategori

En ökad medvetenhet är källan till utveckling och en vinnande väg.

I En vinnande väg – idrottspsykologi för gymnasiet fördjupas elevernas kunskap om idrottspsykologi, och därmed också deras medvetenhet och självkännedom om ämnet. Oavsett idrottslig nivå. Enligt kursplanen för Psykologi 2B ska eleven fördjupa sig i valt psykologiskt perspektiv. En vinnande väg är en riktad kursbok för inriktningen idrottspsykologi. Men den är också skriven för dig som vill öka förståelsen för hur du och andra kan stimuleras till ökad motivation för regelbunden fysisk aktivitet och motion.

Idrottspsykologiska användningsområden och tekniker
Boken har en vetenskaplig grund och ett tillämpat fokus och ett antal centrala teorier, perspektiv och modeller presenteras på ett lättillgängligt sätt. Den första delen handlar om idrottspsykologiska användningsområden och riktar då in sig på följande områden:

• motivation
• självförtroende
• koncentration
• grupper och ledarskap
• karriärutveckling.

I bokens andra del presenteras idrottspsykologiska tekniker som eleverna kan använda sig av för att till exempel stärka motivation och självförtroende, i form av:
• målsättning
• inre samtal
• mental simulering
• spänningsreglering.

Anpassad för ungdomar
Texten är målgruppsanpassad med fallbeskrivningar utifrån ungdomars perspektiv med både reflektions- och diskussionsfrågor. Till boken hör också en lärarhandledning som ger förslag på övningar och provupplägg.
 

 

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.