En mental träningslära för idrotten

Titel
En mental träningslära för idrotten
Författare
Nils-Egil Rosenberg
ISBN
91-88940-26-8
Antal sidor
127
Antal
2st
Kategori

En rapport som återger några ledande författares koncept på mental träning för idrottare, samt en genomgång av forskning och studier på toppprestationer och andra idrottspsykologiska frågeställningar.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.