Bättre prestation & hälsa med hjälp av KBT

Titel
Bättre prestation & hälsa med hjälp av KBT
Författare
Göran Kenttä, Carolina Lundqvist, Pontus Bjurner
ISBN
978-91-87745-54-6
Artikelnummer
1335
Antal sidor
304
Antal
1st
Kategori

Tankar, känslor och beteenden påverkar hälsa och prestation

När livet och idrotten fungerar som bäst mår man fint och prestationsförmågan är på topp. I detta drömläge är behovet av KBT, kognitiv beteendeterapi, mycket litet. Men det är få förunnat att befinna sig i detta läge tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan, femtiotvå veckor om året – varken hälsa eller prestationsförmåga är någonting statiskt. Bättre prestation & hälsa med hjälp av KBT ger en introduktion till KBT och de vanligast förekommande problemområdena som finns förankrade i såväl den kliniska psykologin som i ett idrottsspecifikt sammanhang. Du får flera beskrivningar och exempel på hur behandlingar kan gå till väga. 

”Jag blir väldigt nervös av att tävla. Skidåkningen betyder ju så oerhört mycket för mig och jag vill ju vinna, men jag hatar den där obehagliga känslan mer än någonting annat.
Mikaela Schiffrin, inför VM i Vail 2015 (ur Carolinas text om ångest)

”Skador är en idrottsrelaterad faktor som kan kopplas till depression. Skadade idrottare uppvisar en högre andel depression än skadefria. Det är samtidigt så att depression tycks öka risken för att bli skadad.”
(ur Pontus text om depression)

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.