Akut skadebehandling

Titel
Akut skadebehandling
Författare
Svenska Fotbollförbundets Tränarutskott
ISBN
91-88474-18-6
Artikelnummer
7204600
Antal sidor
13
Antal
1st
Kategori

Checklistor för akut skadebehandling. Om olyckan är framme, vad ska jag göra? I häftet finns ovärdelig hjälp att få om olyckan är framme så att inte skadan förlängs. Bra att ha i både träningsväskan och förbandslådan. Tips finns i häftet om Förbandslådans innehåll.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.