Rörelsebank till gympapasset

Titel
Rörelsebank till gympapasset
Författare
Suzanne Elmqvist, Kersin Melander, Katarina Hallberg
Antal sidor
52
Antal
1st
Kategori

Rörelsebanken består av 150 röresler för uthållighet, styrka och rörlighet: Rörelser att använda i gympapasset, cirkel och stationsträning, uppvärmning och nedvarvning. Röreselsebanken är ett komplemnet till gympapasset.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.