Rörelsebank för gympaledare

Titel
Rörelsebank för gympaledare
Författare
Irene Samuelsson, Jannike Ljung, Lilian Ackerstig Gillner
Antal sidor
69
Antal
2st
Kategori

Rörelsebanken består av olika rörelser för uthållighet, styrka,rörlighet och koordination. Rörelsebanken är ett komplemnet till "Gympapasset" som är ett utbildningsmaterail för gympaledare

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.