Kul med gympa

Titel
Kul med gympa
Författare
Tommy Heriksson, Martin Persson och Ulle Rylow
ISBN
91-85138-11-8
Artikelnummer
8070
Antal sidor
48
Antal
2st
Kategori

Kul med gympa är en bok med 24 färdiga pass för dig som är lärare eller ungdomsledare för åldersgruppen 13 år och upp. Passen är uppdelade i olika kategorier: Musik och rörelse, samarbete, individuella färdigheter, äventyr samt kondition.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.