Jag vägrar sitta still, paket (Häfte, CD o Almanacka)

Titel
Jag vägrar sitta still, paket (Häfte, CD o Almanacka)
Författare
Svenska Gymnastikförbundet
Artikelnummer
3808700
Antal
1st
Kategori

I detta paket ingår häftet, CD:n "Jag vägrar sitta still" och almanackan. Häftet innehåller en massa tips och idéer för alla som arbetar med barn och rörelse. På CD:n finns 14 inspirerande låtar som inbjuder till rörelseglädje. Och passande rörelser och lekar finns i häftet.

Låtlista
Vägra sitta still
Springeling
Promenix
Tillsammans
Häng mé
Krumelurmix med stopp
Krumelurmix
Energi
Harmoni

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.