Hoppa hopprep CD-rom

Titel
Hoppa hopprep CD-rom
Författare
Svenska Gymnastikförbundet
Artikelnummer
3808000
Antal
1st
Kategori

Denna CD-rom innehåller trick, tips och utmaningar för såväl nybörjare som proffs. Den är ett fantastiskt hjälpmedel när man vill inspirera barn och ungdomar till meningsfull fysisk aktivitet. Inte minst i skolan. Att hoppa hopprep är något av det roligaste man kan göra och med denna CD-rom kan barnen utvecklas och utmanas att bli bättre och ha ännu roligare! Filmsekvenser beskriver alla övningar.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.