Dansmix

Titel
Dansmix
Författare
Eva Lind & Suzanne Wiliams
ISBN
91-85138-13-4
Artikelnummer
8075
Antal sidor
63
Antal
3st
Kategori

Materialet Dansmix ger dig inspiration till dans och är en hjälp för dig som vill komma igång och leda en ungdomsgrupp. Steg och rörelser har fått egna namn för att underlätta undervisningen. Dansmix innehåller uppvärmning, träning av dansmixsteg, färdiga koreografier och dans-yoga-stretch. Till Dansmix kan du också använda Musikmix - en CD fylld med bra dansmusik.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.