Uppdrag Golf

Titel
Uppdrag Golf
Författare
Peter Mattsson, Gunnar Mueller, Lena Sellberg, Bo Ericsson
ISBN
91-88941-13-2
Artikelnummer
14024
Antal sidor
99
Antal
1st
Kategori

En introduktion i golfens ledarskap!

Är du ledare, förtroendevald eller anställd inom golfen?
Söker du nya idéer som kan utveckla dig själv och din verksamhet?
Eller är du bara nyfiken på golfens introduktion till ledarskapet?

Uppdrag Golf är en introduktion till golfens ledarskap, en spännande kombination av kunskap, optimism, golf och bra pedagogiska metoder. Den innehåller fyra områden som ger dig som läsare kunskap och inspiration – för din egen och andras glädje!

Den första delen tar upp tankar om ledarskap, författare är tidigare förbundskapten Peter Mattsson. Den andra delen är en berättelse om golfens själ och ursprung, en spännande resa från golfens första dagar fram till dagens världsidrott, skriven av golfideologen Gunnar Mueller. Del tre tar upp golfens organisation och hur ni har det på klubben, av Lena Sellberg och Bo Ericsson. Avslutningsvis får du läsa om golfens nya ledarskola!

Målgrupperna är ideella och anställda på golfklubbarna. Styrelse och kommittéledamöter, valberedare och revisorer, junior och elitledare, tävlingsledare och anställda.

Innehållsförteckning:
•Välkommen till världens roligaste uppdrag!
•Tankar om ledarskap
•Golfens själ och ursprung
•Golfens organisation och roll
•Vår egen klubb
•Golfens ledarskola

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.