Svensk Golfträning - Fysisk träning för golfare

Titel
Svensk Golfträning - Fysisk träning för golfare
Författare
John Hellström och Björn Engström
ISBN
91-88941-43-4
Artikelnummer
14014
Antal sidor
74
Antal
2st
Kategori

Med rätt utförd fysisk träning kan du svinga med bättre teknik och orka träna och spela mer golf med högre kvalité. En starkare kropp ger dig en stabilare bas att svinga utifrån vilket ökar slagprecisionen och ger längre slaglängder. Du undviker också de överbelastningsskador som kan uppkomma efter timmar av slagträning och du återhämtar dig snabbare. Bättre rörlighet kan öka slaglängden och minska skaderisken.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.