Grönt Kort - på väg till hcp 36, 2008-2011

Titel
Grönt Kort - på väg till hcp 36, 2008-2011
Författare
Svenska Golfförbundet
ISBN
978-91-85433-38-4
Artikelnummer
14002
Antal sidor
178
Antal
1st
Kategori

Att spela golf innebär att du utvecklar nya färdigheter under hela din golfkarriär. Ett försök att åskådliggöra detta kan följas i resonemanget om fyra tydliga utvecklingssteg. Grönt Kort - på väg till handicap 36 tar fasta på de första två stegen.

En grundläggande färdighet är att utveckla din sving
När du nått en viss färdighet, klarat av såväl ett spelprov som ett praktikprov och dessutom fått godkänt i ett teoriprov så får du Grönt Kort och handicap 36+.

Detta Gröna Kort är ett kvitto på att du genomgått en grundläggande utbildning, att du förstår och utövar säker golf samt att du är kvalificerad att spela på utbildningsplatsens bana. Det Gröna kortet är giltigt i 24-månader. Nu blir det dags att spela mycket golf på din väg till handicap 36 (hcp 36).

Nästa steg - din bollträff förbättras
Nästa steg i din färdighetsutveckling är att din bollträff förbättras, vilket med all sannolikhet gör att du nu klarar av hcp 36. Detta är golfens första handicapsteg och kallas för officiell handicap. Vår ambition, vilken vi hoppas att du delar, är att alla golfare skall kunna komma minst dit.

Du kan endast ta Grönt Kort på auktoriserade golfklubbar eller golfanläggningar och hos auktoriserade utbildare. Båda dessa krav skall vara uppfyllda. Golfklubben eller anläggningen erbjuder dig en utbildningsplan för att du skall komma ner till minst hcp 36. Utbildaren ska säkerställa att du som nybörjare får utbilda dig teoretiskt och praktiskt samt spela golf på utbildningsplatsen.

Du kan ta ”Grönt Kort” först när du genomgått teori- och praktikutbildning och uppnått färdigheter så att du klarar Gröna Kortets:
•praktikprov för närspel, puttning och långa slag
•teoriprov för golfetikett och golfregler
•spelprov
 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.