Fysisk aktivitet som medicin – En praktisk handbok utifrån FYSS

Titel
Fysisk aktivitet som medicin – En praktisk handbok utifrån FYSS
Författare
SISU Idrottsböcker
ISBN
ISBN: 978-91-7727-035-5
Antal sidor
320
Antal
1st
Kategori

Människan är byggd för rörelse. Fysisk aktivitet påverkar kroppen på flera olika sätt och gör att vi mår bra och håller oss friska. Idag vet vi också, både genom vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet, att fysisk aktivitet kan såväl förebygga som behandla olika sjukdomstillstånd. Därför blir det allt vanligare att läkare och annan vårdpersonal skriver ut fysisk aktivitet på recept.

Boken Fysisk aktivitet som medicin vänder sig i första hand till dig som möter personer med olika diagnoser och vill få kunskap och vägledning i hur du på bästa sätt kan ge dem instruktioner och råd kring fysisk aktivitet. Men även till dig som är generellt intresserad av hur fysisk aktivitet och träning kan förebygga sjukdomar för ett friskare och hälsosammare liv.

24 vanligt förekommande diagnoser
Boken beskriver 24 vanligt förekommande diagnoser där du får bakgrundsinformation om respektive sjukdom. Förekomst och riskfaktorer beskrivs samt symtom och sjukdomsförlopp. Därutöver får du lära dig vad forskningen säger om vilka effekter fysisk aktivitet kan ha på sjukdomen, om det går att förebygga eller inte och hur man kan behandla sjukdomen med fysisk aktivitet. Varje diagnoskapitel avslutas också med tydliga rekommendationer kring fysisk aktivitet, diagnosspecifika träningsråd och särskilda saker att tänka på och ta hänsyn till. Exempel på diagnoser som tas upp är artros, depression, hjärtrytmrubbningar, migrän, rygg- och nackbesvär samt övervikt och fetma. Denna del av boken är den centrala och är unik i sitt slag.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.