Handbok för barn- och ungdomstävlingar

Titel
Handbok för barn- och ungdomstävlingar
Författare
Daniel Bergin
Artikelnummer
4085
Antal sidor
24
Antal
1st
Kategori

Traditionella friidrottstävlingar för barn och ungdomar stimulerar alltid de tidigt utvecklade. Det är de som lyckas, de som vinner priser, de som går till finaler och får tävla mycket medan kompisarna får titta på.

För att behålla barn- och ungdomars intresse för att tävla i friidrott är det viktigt att tävlingsutbudet är varierat och att man får möta nya tävlingsformer genom åren. Denna handbok ger förhoppningsvis oss i svensk friidrott nya idéer och bättre förutsättningar att skapa en tävlingsverksamhet där fler får möjlighet att känna sig duktiga och motiverade att stanna kvar i friidrotten genom barn- och ungdomsåren.

Innehållsförteckning:
•Tränarnas viktiga roll
•Klubbarnas viktiga roll
•Distriktens viktiga roll
•Tävlingsarrangörernas viktiga roll
•Lagtävlingar - en utmaning
•Tävlingar för barn 7-11 år
•Tävlingar för ungdomar 12-17 år

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.