Grundträning i friidrott 10-14 år - Bok + 2 DVD

Titel
Grundträning i friidrott 10-14 år - Bok + 2 DVD
Författare
Daniel Bergin, Håkan Widlund, Anders Palmqvist, Karin Matton Jernberg, Anna Jonsson, Jan Bäck, Ulrik Mattisson, Morgan Persson, Kim Johansson, Anders Walther, Stefan Sandlund, Stefan Fredriksson
ISBN
9789185433995
Artikelnummer
4108
Antal sidor
140
Antal
2st
Kategori

Grundträning i friidrott 10-14 år, är ett nytt utbildningsmaterial som främst riktar sig till dig som är ledare för friidrottande ungdomar i åldern 10-14 år.

Du får läsa om allt från tekniska betoningar i de olika grenarna till träningslära och träningsplanering. En viktig del i materialet behandlar grundläggande styrketräning och hur denna bör anpassas för den aktuella åldersgruppen.

Materialet innehåller en bok samt två dvd-skivor. På dvd-skivorna finns ett övningsförråd med cirka 250 övningar där du kan titta på övningarna med rörliga bilder. Detta hjälper dig skapa en större förståelse för hur övningarna ska utföras.
 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.